Logo site. Imaginea unei mâini care ţine un stilou şi textul www.limbalatina.ro

Ultimele cuvinte adăugate în Dicționarul Latin - Român Online

Lista de mai jos conține ultimele 30 de cuvinte adăugate în Dicționarul Latin Român Online:

 • trifer, -era, -erum = adj. care rodeşte de trei ori pe an COL.
 • trifax, -facis = s.f. lance lungă de trei coţi (aruncată din catapultă) ENN.
 • trifaux, -aucis = adj. din trei gâtlejuri (despre lătratul Cerberului) VERG.
 • trifarius, -a, -um = adj, întreit, triplu APUL.
 • trifariam = adv. din (în) trei părţi LIV.; în trei feluri APUL.
 • trietericus, -a, -um = adj. la trei ani o dată, trienal: trieterica sacra (orgia) VERG. sau trieterica, -orum s.n.pl. serbări trienale în cinstea lui Bacchus
 • trierarchus, -i = s.m. trierarh (căpitanul unei trireme) CIC. ş.a.
 • trientarius, -a, -um = adj. de o treime: trientariae usurae LAMPR. dobânzi de trei la sută pe lună (= patru la sută pe an)
 • trientalis, -e = adj. de o treime de picior lungime VITR.
 • trientabulum, -i = s.n. echivalentul în pământ al unei treimi dintr-o sumă datorată (acordat de stat creditorilor săi) LIV.
 • triens, -ntis = s.m.1. o treime dintr-un întreg; heres ex triente SUET. moştenitor al unei treimi din avere; 2. (spec.) a. (ca monedă) a treia parte dintr-un as HOR.; (sub imperiu) a treia parte dintr-un aureus GELL.; b. (ca dobândă) trei la sută pe lună (= patru la sută pe an) DIG.; c. (ca măsură de lungime) o treime dintr-un iugăr COL. sau o treime de picior VITR. sau o treime de deget FRONTIN.; d. (ca măsură pentru lichide) o treime dintr-un sextarius (= 4 date) PROP., MART.; e. (mat.) o treime din şase, doi VITR.
 • triennium, -ii = s.n. interval de trei ani, trei ani: triennio ante VAL. MAX. cu trei ani înainte, in ~ relegati PLIN. IUN. relegaţi pe timp de trei ani, triennio proximo NEP. în următorii trei ani
 • triennis, -e = adj. de trei ani VULG.
 • triennia, -ium = s.n.pl. sărbători (ale lui Bacchus) organizate o dată la trei ani OV.
 • triennalis, -e = adj. de trei ani, trienal AMBR.
 • triduanus, -a, -um = adj. care durează trei zile APUL.
 • Tridentum, -i = s.n. oraş în Raetia (azi, Trento) II Tridentinus, -a, -um adj. tridentin: Tridentinae Alpes PLIN. Alpii Tridentini // Tridentini, -orum s.m.pl. locuitorii din Tridentum
 • tridentipotens, -ntis = s.m. stăpân al tridentului (Neptun) SIL.
 • tridacna, -orum = s.n.pl. (un fel de) stridii mari PLIN.
 • tricuspis, -idis = adj. cu trei vârfuri: ~ telum OV. tridentul (lui Neptun)
 • tricubitus, -a, -um = adj. de trei coţi BOETH.
 • tricorpor, -oris = adj. cu trei corpuri (despre Geryon) VERG.
 • tricornis -e = adj. cu trei coarne PLIN.
 • tricorniger, -era, -erum = adj. care are trei vârfuri AUS.
 • tricolos, -on = adj. format din trei membre M. VICT.
 • tricolor, -oris = adj. cu trei culori PRISC.
 • tricolon (tricolum), -i = s.n. (ret.) perioadă cu trei membre SEN. RH.
 • trico, -onis = s.m. cârcotaş, certăreţ LUCIL.
 • trico, -are = vb.i. a avea încurcături; (vit.) se tricare VULG. a se încurca, a întârzia
 • tricliniarius, -ii = s.m. sclav care serveşte la masă

Semnalați o eroare în Dicționarul Latin - Român Online
Mergeți la pagina principală a Dicționarului Latin - Român Online

Pagina curentă a fost creată luni, 08 august 2016, 11:00
Ultima actualizare: vineri, 28 aprilie 2017, 15:23
Începând cu 08.08.2016 pagina curentă a avut 20616 vizualizări, 0,29% din total, 9,41 pe zi
Întregul site a avut un total de 7072439 vizualizări, o medie de 3226,48 pe zi
Autor site: Emanuel Boboiu
Salt la începutul conținutului

   Valid HTML 5    CSS valid!