Prefață de Cornel Todericiu la Limba latină. Morfologia sistematizată

În evoluția unei limbi, se evidențiază acea etapă, numită perioadă clasică, în care se ajunge la gradul maxim de rafinament. Într-o măsură mai mare sau mai mică, aceasta coincide cu apogeul dezvoltării culturale și politice – vezi greaca secolului V a.Chr., latina secolului I a.Chr., sau, dincolo de limbile indo-europene, araba secolului VII p.Chr.. Această perioadă este ulterior privită ca punct de plecare, bază și referință în literatură și întocmirea gramaticilor.

Pornind de la această simplă observație, îndrumarul de față vine în întâmpinarea necesităților metodologice ale epocii actuale, profund bazată pe sistematizare, selectivitate, compactare și rezumare informațională. Este cunoscut îndeobște clasiciștilor faptul că gramatica limbii latine este material paradigmatic, fundament de la care se pleacă în studierea gramaticilor celorlalte limbi, cu precădere avem în vedere limbile moderne. Tocmai de aceea, prin lucrarea de față propunem atât celor ce au deja un bagaj de cunoștințe în domeniu, cât și celor ce sunt doar animați de pasiunea studierii limbii latine și mai ales profanilor, un mijloc rapid, fără a fi superficial, de învățare a morfologiei unei limbi pe nedrept considerată a fi greu de asimilat.

Se pune întrebarea, dacă avem de-a face aici cu o morfologie reală, așa cum o percep specialiștii, adică acea Parte a gramaticii constituită din totalitatea regulilor privitoare la formarea cuvintelor, la structura lor internă și la modificările lor formale în diferitele lor folosiri, mai precis, analiza desinențelor, a vocalelor tematice și a diferitelor structuri care au evoluat de-a lungul timpului. Răspunsul este da, parțial, în sensul că aspectele ce țin de analiza specialiștilor clasiciști sunt substituite în bună măsură printr-o abordare de tip „computer”: așadar, doamna Manea privește exclusiv faza cristalizată, finală a evoluției părților de vorbire, iar nu etapele istorice sau relațiile interlingvistice ale acestora.

Nu putem omite să precizăm (fapt ce conferă o nuanță atipică și inedită lucrării) că, excluzând supervizarea, o dirijare minimală și explicațiile inerente care i-au fost date atunci când era cazul, atât inițiativa și concepția sistematizării, cât și munca de structurare, sintetizare și redactare îi aparțin unei persoane care până acum nu a avut niciun alt contact semnificativ cu limba latină, în afara materiei de clasa a IX-a la secția reală din cadrul unui liceu teoretic. Faptul acesta nu afectează cu nimic esența structurilor morfologice, ba din contră, este în cele din urmă o întâlnire fericită între forța de structurare și competență.

Prof. Cornel Todericiu


Înapoi la pagina de prezentare a Morfologiei sistematizate

Vedeți mai multe detalii despre Limba latină. Morfologia sistematizată

Pagina curentă a fost creată sâmbătă, 18 noiembrie 2023, 07:40
Ultima actualizare: sâmbătă, 18 noiembrie 2023, 07:49
Începând cu 18.11.2023 pagina curentă a avut 196 vizualizări, 0% din total, 0,92 pe zi
Întregul site a avut un total de 8437163 vizualizări, o medie de 2938,75 pe zi
Autor site: Emanuel Boboiu
Salt la începutul conținutului