Logo site. Imaginea unei mâini care ţine un stilou şi textul www.limbalatina.ro

Ultimele cuvinte adăugate în Dicționarul Latin - Român Online

Lista de mai jos conține ultimele 30 de cuvinte adăugate în Dicționarul Latin Român Online:

 • quotus, -a, -um = adj. în ce număr?, al câtelea?: hora quota est? HOR. ce oră este?, quota (subînţ. hora) HOH la ce oră?, ~ esse velis, rescribe HOR. Ep. 7, I, 39 scrie-mi câte persoane ai vrea să vie, quota pars LUCR. a câta parte (cât de mică parte); (v. şi quotusquisque)
 • singillatim şi singulatim = adv. în parte, individual, separat CIC.
 • suspensio, -onis = s.f. 1. (arhit.) boltă VITR.; 2. atârnare, suspensie DIOM.; 3. ridicare (în vârful picioarelor) C. AUR.
 • suspensura, -ae = s.f. boltă VITR., SEN.
 • suspicax, -acis = adj. 1. bănuitor, neîncrezător; 2. care trezeşte bănuială, suspect: ~ silentium Ann. 3, 11 tăcere suspectă
 • suspicabilis, -e = adj. conjectural ARN.
 • suspexi = pf. vb. suspicio
 • sutus, -a, -um = p.pf. vb. suo // suta, -orum s.n.pl. cămășile ţesute (ale platoşei) VERG.
 • Sutrium, -ii = s.n. oraş în Etruria LIV. // Sutrius, -a, -um adj. din Sutrium // Sutrini, -orum s.m.pl. locuitorii din Sutrium
 • sutrinus, -a, -um = adj. de cizmar TAC.
 • sutrinum, -i = s.n. meseria de cizmar SEN.
 • sutrina, -ae = s.f. cizmărie (atelier PLIN. ş.a.)
 • sutorius, -a, -um = adj. de cizmar CIC. // sutorius, s.m. cizmar CIC. Att. 6, 1, 15
 • sutoricius, -a, -um = adj. al cizmarului M. EMP.
 • sutor, -oris = s.m. 1. cizmar, ciubotar; (peior.) compilator AUG.
 • sutilis, -e = adj. cusut, făcut din bucăţi, înnădit; împletit, întreţesut: ~ balteus VERG: d înnădită, ~ cumba VERG. luntrea împletită (cea a lui Charon), sutiles coronae MART. cununi împletite
 • sutela, -ae = s.f. cusătură; (fig. pl.) ţesătură de împletiri PL.
 • susurrus1, -a, -um = adj. şuşotit OV.
 • susurrium, -ii = s.n. şuşotire bârfitoare AUG.
 • susurrio, -onis = s.m. cel care şopoteşte, susurător
 • susurrator, -oris = s.m. şopotitor CIC.
 • susurratio, -onis = s.f. şopoteală
 • susurramen, -inis = s.n. şopot, mormăială / susurratim adv. cu un mormăit
 • sustinentia, -ae = s.f. suportare LACT., răbdare VULG.
 • sustentus, -uss.m.1. ţinere la suprafaţa apei APUL.; 2. susţinere, sprijin HIER. =
 • sustentatus2, -us = s.m. sprijinire, sprijin APUL.
 • sustentatus1, -a, -um = p.pf. vb. sustento
 • sustentatio, -onis = s.f. 1. suport, sprijin SERV.; (spec.) mijloace de întreţinere, subzistenţă DIG.; 2. ţinere pe loc, înfrânare LACT.; amânare CIC. IUV. 2, 146; 3. (ret.) sugerare a unui fapt neaşteptat QUINT. 9, 2, 22
 • sussulto = v.subsulto
 • sussilio = v. subsilio

Semnalați o eroare în Dicționarul Latin - Român Online
Mergeți la pagina principală a Dicționarului Latin - Român Online

Pagina curentă a fost creată luni, 08 august 2016, 11:00
Ultima actualizare: vineri, 28 aprilie 2017, 15:23
Începând cu 08.08.2016 pagina curentă a avut 21874 vizualizări, 0,28% din total, 8,39 pe zi
Întregul site a avut un total de 7867814 vizualizări, o medie de 3017,96 pe zi
Autor site: Emanuel Boboiu
Salt la începutul conținutului

Valid HTML 5    CSS valid!