Ultimele cuvinte adăugate în Dicționarul Latin - Român Online

Lista de mai jos conține ultimele 30 de cuvinte adăugate în Dicționarul Latin Român Online:

 • septingenti, -ae, -a = num. şapte sute: septingenta (subînț. sestertia) MART. şapte sute de mii de sesterți
 • septingentesimus, -a, -um = num. al şaptesutelea
 • septingenteni, -ae, -a = num. v. septingeni VULG.
 • septingeni, -ae, -a = num. câte şapte sute PLIN.
 • septingenarius, -a, -um = adj. în număr de şapte sute VARR.
 • septimus (septumus), -a, -um = num. al şaptelea: septimae aedes a porta PL. a şaptea casă de la poartă, septima die post mortem CIC. în a şaptea zi după moarte, sententia septima decima CIC. a şaptesprezecea sentință, ~ casus DIOM. al şaptelea caz (ablativul fără prepoziție), septimo (subînț. die) ante Idus OL. în a şaptea zi înaintea idelor, die septimi PL. Pers. 260 în a şaptea zi
 • septimum = adv. pentru a şaptea oară CIC.
 • Septimontium, -ii = s.n. Septimonțiu: 1) spațiul cuprins între cele şapte coline ale Romei VARR.; 2) sărbătoarea Septimonțiului (care se celebra la Roma la 11 decembrie) VARR.
 • Septimontialis, -e = adj. de sărbătoarea Septimonțiului, şeptimonțial (v. infra) SUET.
 • septimo = adv. pentru a şaptea oară QUADR.
 • Septimius, -ii = s.m. nume de familie
 • Septimillus, -i = s.m. (dim. al lui Septimius) CATUL. 45, 13
 • Septimatrus, -um = s.f.pl. Septimatrii (sărbătoare în a şaptea zi după idele lui martie) VARR.
 • septimani, -orum = s.m.pl. soldați din legiunea a VII-a TAC.
 • septimanus, -a, -um = adj. de şapte...; septimanae Nonae VARR. nonele care cad la 7 ale unei luni, septimanae feturae AMM. fătări la şapte luni // septimana, -ae s.f. săptămînă COD.TH.
 • septiformis, -e = adj. care are şapte forme AUG.
 • septiforis, -e = adj. care are şapte găuri SID.
 • septifluus, -a, -um = adj. care curge prin şapte brațe (despre un fluviu) PETR.
 • septies (septiens) = num. de şapte ori: ~ die LIV. de şapte ori pe zi; (oc.) pentru a şaptea oară SPART.
 • septicus, -a, -um = adj. care face să putrezească PLIN.
 • septicollis, -e = adj. cu şapte coline PRUD.
 • Septicianus, -a, -um = adj. al unui oarecare Septicius: Septiciana libra MART. 8, 71, 6 livră septiciană (care valora opt uncii şi jumătate în loc de douăsprezece)
 • septentrio, -onis etc. = v. septemtrio
 • septennium, -ii = s.n. septeniu, perioadă de şapte ani VELL.
 • septennis, -e = adj. v. septuennis
 • septeni, -ae, -a = num. 1. câte şapte fiecare, câte şapte deodată: pueri annorum senum septenumque denum CIC. băieți de câte şaisprezece şi şaptesprezece ani fiecare; 2. (poet.) şapte: septena fila lyrae OV. cele şapte coarde ale lirei; (sg.) gurgite septeno (Nilus) LUC. (Nilul) cu şapte guri, septenus Ister STAT. Istrul cu şapte guri
 • septendecim = v. septemdecim
 • septenarius, -a, -um = adj. compus din şapte unități: ~ numerus PLIN. numărul şapte, ~ versus DIOM. vers (iambic sau trohaic) de şapte picioare, septenar // septenarii, -orum s.m.pl. (vers.) septenari
 • septemviratus, -us = s.m. septemvirat, funcția de septemvir CIC.
 • septemviralis, -e = adj. de septemvir, septemviral (v. supra) II septemvirales, ium s.m.pl. foşti septemviri CIC.

Semnalați o eroare în Dicționarul Latin - Român Online
Mergeți la pagina principală a Dicționarului Latin - Român Online

Vedeți mai multe detalii despre Limba latină. Morfologia sistematizată

Pagina curentă a fost creată luni, 08 august 2016, 11:00
Ultima actualizare: vineri, 28 aprilie 2017, 15:23
Începând cu 08.08.2016 pagina curentă a avut 22996 vizualizări, 0,27% din total, 8,01 pe zi
Întregul site a avut un total de 8437107 vizualizări, o medie de 2938,73 pe zi
Autor site: Emanuel Boboiu
Salt la începutul conținutului