Logo site. Imaginea unei mâini care ţine un stilou şi textul www.limbalatina.ro

Acuzativul cu infinitivul

Dacă analizăm traducerea românească a frazelor:

  • puer demonstrat me rem superfluam mecum portare (= copilul arată că (eu) duc cu mine un lucru de prisos),
  • nesciebam et in hoc nobis providisse naturam (= nu știam că natura s-a îngrijit de noi și în aceasta privință),

observăm că propozițiilor completive din românește ("că eu duc" și "că natura s-a îngrijit") le corespund în latinește construcții neintroduse prin conjuncție, dar al căror subiect se află la cazul acuzativ ("me" și "naturam"), iar predicatul la modul infinitiv ("portare" și "providisse").

Această construcție poartă numele de acuzativ cu infinitiv și este mijlocul obișnuit de a forma propozițiile completive când verbul de care depind înseamnă: "a spune", "a fi de părere", "a ști", "a afla", "a avea o senzație" sau "un sentiment", "a dori":
dico = spun, nego = spun că nu, affirmo = afirm, iubeo = poruncesc, narro = povestesc, scribo = scriu, scio = știu, nescio = nu știu, disco = învăț (ceva), doceo = învăț (pe cineva), sentio = simt, video = văd, audio = aud, cupio = doresc.

Timpurile infinitivului cu rol de predicat sunt cele cerute de sensul frazei: prezentul pentru o acțiune prezentă (concomitentă cu acțiunea verbului din propoziția principală), perfectul pentru o acțiune trecută, viitorul pentru o acțiune viitoare:
dico eum venire (= spun că el vine),
dico eum venisse (= spun că el a venit),
dico eum venturum esse (= spun că el va veni) sau
dico eam venturam esse (= spun că ea va veni).

În ceea ce privește subiectul, e de observat că atunci când el este același cu al propoziției principale, se folosește acuzativul pronumelui personal (pers. I și a II-a) sau reflexiv; numele predicativ, acordat cu subiectul, este de asemenea la acuzativ:
scio me felicem esse (= știu că sunt fericit), scis te felicem esse (= știi că ești fericit), scit se felicem esse (= știe că e fericit).

Pagina curentă a fost creată luni, 08 august 2016, 11:00
Ultima actualizare: joi, 25 august 2016, 15:16
Începând cu 08.08.2016 pagina curentă a avut 5660 vizualizări, 0,09% din total, 2,98 pe zi
Întregul site a avut un total de 6323123 vizualizări, o medie de 3333,22 pe zi
Autor site: Emanuel Boboiu
Salt la începutul conținutului

   Valid HTML 5    CSS valid!