Logo site. Imaginea unei mâini care ţine un stilou şi textul www.limbalatina.ro

Gradele de comparație ale adjectivului

Ca în limba română, în limba latină adjectivul are gradele de comparație: pozitiv, comparativ și superlativ. Spre deosebire de limba română, în limba latină gradele de comparație se formează cu ajutorul sufixelor și terminațiilor (deci o formare sintetică, abia începând cu latina populară avândd loc trecerea la formarea analitică).

Gradul pozitiv este forma de bază, cea din dicționar.


Comparativul se enunță cu două forme: prima pentru masculin și feminin, iar a doua pentru neutru; ele se formează adăugând la tema adjectivului: (ior) pentru prima formă și (ius) pentru a doua, indiferent de categoria adjectivului.
Spre exemplu comparativul adjectivului (brevis, breve) este (brevior, brevius = mai scurt, mai scurtă). Comparativul adjectivului (clarus, clara, clarum) este (clarior, clarius = mai renumit, mai renumită).
Pe parcursul declinării comparativului, (ior) are valoare de sufix, după care se adaugă terminațiile declinării a III-a imparisilabice. De observat că terminația (ius) apare numai la neutru singular, și anume la cazurile nominativ, acuzativ și vocativ.

De exemplu declinăm substantivul (planities, planitiei = câmpie) împreună cu adjectivul (formosus, formosa, formosum = frumos) la comparativ (formosior, formosius):
singular: N. - (formosior planities), G. - (formosioris planitiei), D. - (formosiori planitiei), Ac. - (formosiorem planitiem), Abl. - (formosiore planitie), V. - (formosior planities);
plural: N. - (formosiores planities), G. - (formosiorum planitierum), D. - (formosioribus planitiebus), Ac. - (formosiores planities), Abl. - (formosioribus planitiebus), V. - (formosiores planities);

Să declinăm acum substantivul neutru (carmen, carminis) cu adjectivul (brevis, breve) la comparativ: (brevius carmen = poezie mai scurtă):
Singular: N. - (brevius carmen), G. - (brevioris carminis), D. - (breviori carmini), Ac. - (brevius carmen), Abl. - (breviore carmine), V. - (brevius carmen);
plural: N. - (breviora carmina), G. - (breviorum carminum), D. - (brevioribus carminibus), Ac. - (breviora carmina), Abl. - (brevioribus carminibus), V. - (breviora carmina).


Superlativul adjectivului se comportă ca un adjectiv de categoria I, format din tema adjectivului, sufixul (issim) și terminațiile declinării a II-a pentru masculin/neutru și a declinării I pentru feminin.
Spre exemplu, adjectivul (brevis, breve) are superlativul (brevissimus, brevissima, brevissimum = cel mai scurt, scurtă sau foarte scurt, scurtă). De menționat că în limba latină nu există forme diferite pentru superlativul absolut și cel relativ.

Vom declina acum substantivul stagnum, stagni = mlaștină împreună cu adjectivul profundus, profunda, profundum = adânc, adâncă), la superlativ (profundissimus, profundissima, profundissimum):
singular: N. - (profundissimum stagnum), G. - (profundissimi stagni), D. - (profundissimo stagno), Ac. - (profundissimum stagnum), Abl. - (profundissimo stagno), V. - (profundissimum stagnum);
plural: N. - (profundissima stagna), G. - (profundissimorum stagnorum), D. - (profundissimis stagnis), Ac. - (profundissima stagna), Abl. - (profundissimis stagnis), V. - (profundissima stagna);

NOTE: La superlativ, atunci când tema adjectivului se termină în (r), se folosește sufixul (rim) în loc de (issim) - de exemplu adjectivul (pulcher, pulchra, pulchrum) va forma superlativul (pulchrrimus, pulchrrima, pulchrrimum = foarte frumos sau cel mai frumos). Iar dacă adjectivul are tema terminată în (l), va folosi sufixul (lim) în loc de (issim).

Unele adjective compuse fac comparativul și superlativul adăugând înainte de ior/ius și de issimus/a/um un (ent): benevolus/a/um va face comparativul benevolentior benevolentius, iar superlativul va fi benevolentissimus/a/um.
Există câteva adjective care fac superlativul cu prefix, ca în exemplul: lucidus, a, um la superlativ este perlucidus, a, um.
Există adjective care fac gradele de comparație în mod analitic, folosindu-se de magis pentru comparativ și maxime pentru superlativ; aceste adjective au înainte de (us a um) vocală "i" / "e" / "u". Așadar, un adjectiv precum egregius, egregia, egregium nu va face comparativul egrediior, ci magis egredius/a/um, iar superlativul va fi maxime egredius/a/um.


Adjectivele neregulate


Există cinci adjective neregulate:
Mare: pozitiv = magnus, magna, magnum; comparativ = maior, maius; superlativ = maximus, maxima, maximum;
Mic, mică: pozitiv = parvus, parva, parvum; comparativ = minor, minus; superlativ = minimus, minima, minimum;
Bun, bună: pozitiv = bonus, bona, bonum; comparativ = melior, melius; superlativ = optimus, optima, optimum;
Rău, rea: pozitiv = malus, mala, malum; comparativ = peior, peius; superlativ = pessimus, pessima, pessimum;
Multi, multe: pozitiv = multi, multae, multa; comparativ = plures, plura; superlativ = plurrimi, plurrimae, plurrima;
După cum se observă, acesta din urmă nu are forme decât pentru plural.

Ce am învățat? (TEST)

Pagina curentă a fost creată luni, 08 august 2016, 11:00
Ultima actualizare: marţi, 30 august 2016, 18:53
Începând cu 08.08.2016 pagina curentă a avut 49136 vizualizări, 0,62% din total, 18,85 pe zi
Întregul site a avut un total de 7867796 vizualizări, o medie de 3017,95 pe zi
Autor site: Emanuel Boboiu
Salt la începutul conținutului

Valid HTML 5    CSS valid!