Logo site. Imaginea unei mâini care ţine un stilou şi textul www.limbalatina.ro

Conjugările perifrastice


Conjugarea perifrastica activă

Se formează din participiul viitor activ al verbului de conjugat și diferitele forme ale verbului sum esse fui.
Conjugarea perifrastică activă exprimă intenția (a avea de gând să ...) și iminenta (urmează să ...), ca în exemplul: Marcus epistulam missurus est (= Marcus are de gând să trimită o scrisoare).
Participiul viitor activ se acordă în gen și număr cu subiectul, ca în exemplele: Iuliam epistulam missura est (= Iulia are de gând să trimită o scrisoare), Nos Romam visuri sumus (= Avem de gând să vizităm Roma sau Urmează să vizităm Roma).

Conjugarea perifrastică pasivă

După cum se știe, participiul viitor pasiv sau gerundivul exprimă ideea de necesitate, redată în limba română prin verbul a trebui la diferite forme temporale. Pentru a reda în limba latină ideea de necesitate nu se folosește nici unul din cuvintele care înseamnă trebuie (optet, decet).
Conjugarea perifrastică pasivă se formează folosind gerundivul verbului de conjugat și diferite forme modale și temporale ale verbului sum esse fui. În acest fel, conjugarea perifrastică pasivă poate avea forme pentru modul indicativ, pentru modul conjunctiv, pentru infinitiv prezent, pentru infinitiv perfect, (nu are formă pentru infinitiv viitor). În ceea ce privește folosirea verbului auxiliar sum esse fui, reținem următoarele: verbul sum esse fui împrumută forma temporală a verbului a trebui din construcția românească și persoana și numărul verbului a fi din construcția românească.
De exemplu, construcția românească: "Cărțile trebuie citite de către elevi (să fie citite)" va fi tradusă, ținând cont de cele spuse mai sus: Libri discipulis legendi sunt.
Participiul viitor pasiv al verbului de conjugat trebuie să se acorde cu subiectul gramatical al propoziției, când acesta există explicit sau subînțeles; dacă subiectul nu există, atunci participiul se folosește la genul neutru numărul singular, iar verbul esse la persoana III singular.
Observație: Orice propoziție formată din subiect și determinativele lui, predicat verbal la diateza activă și complement direct poate fi transformată în propoziție cu verbul la diateza pasivă în care complementul direct devine subiect gramatical, iar subiectul gramatical devine complement de agent (subiect logic).
De exemplu, propoziția: "Profesorul trebuie să-i laude pe elevii silitori" devine în urma transformărilor: "Elevii silitori trebuie să fie lăudați de către profesor"; o asemenea transformare este posibilă numai în cazul când în propoziția inițială există un verb tranzitiv.
Când în propoziția care exprimă necesitate avem un verb intranzitiv, nu există complement direct care să devină subiect gramatical; în schimb, subiectul gramatical din asemenea propoziții devine subiect logic. În cazul acesta, gerundivul fiind la neutru și verbul la indicativ prezent persoana III singular, rezultă o construcție impersonală.
De exemplu: "Toți soldații trebuie să lupte pentru patrie" - această propoziție este tradusă astfel: Omnibus militibus pro patria putandum est: avem subiectul logic omnibus militibus, dar nu avem subiect gramatical. În asemenea construcții din limba latină subiectul logic stă întotdeauna în cazul dativ.
Propoziția "Profesorul a trebuit să-i laude pe elevii silitori" se traduce astfel: Discipuli seduli magistro laudandi fuernunt. Propoziția: "Toți romanii trebuiau să meargă la Roma" se traduce astfel: Omnibus Romanis Romam eundum erat (înțelesul ar fi și: "Trebuia ca toți romanii să meargă la Roma" - ca să fie tradusă prin impersonal).

Pagina curentă a fost creată luni, 08 august 2016, 11:00
Ultima actualizare: miercuri, 19 octombrie 2016, 01:01
Începând cu 08.08.2016 pagina curentă a avut 4887 vizualizări, 0,08% din total, 2,56 pe zi
Întregul site a avut un total de 6353991 vizualizări, o medie de 3333,68 pe zi
Autor site: Emanuel Boboiu
Salt la începutul conținutului

   Valid HTML 5    CSS valid!