Substantivul - Declinarea întâi - Greaca veche

Cuprinde în general substantive feminine, dar și masculine (nume proprii, preocupări etc.).
În limba greacă, declinarea întâi a substantivelor cunoaște o trifurcație în funcție de temă:
1. Substantive cu temă terminată în a (alpha) pur/lung;
2. Substantive cu tema terminată în h> (eta);
3. Aici avem o bifurcație:
3. a) Substantive în a (alpha) impur/scurt în alternanță la genitiv și dativ singular cu h (eta);
3. b) Substantive în a (alpha) impur/scurt în alternanță la genitiv și dativ singular cu a (alpha) pur/lung.

Exemple pe categorii:
1. sofia(A2)-sofias(A2) (sophia-sophias = înțelepciune), 'hmera(A2)-'hmeras(A2) ('emera-'emeras = zi), qea(A2)-qeas(C2) (thea-theas = zeiță);
Observație: Substantivele la această categorie sunt acelea la care a (alpha) pur/lung este precedat de o vocală sau de consoana r (rho).
2. yuch-yuchs (psyche-psyches = suflet), kefalh(A3)-kefalhs(C3) (kephale-kephales = cap), eirhnh(A2)-eirhnhs(A3) (eirene-eirenes = pace);
Observație: Substantivele cu tema în h (eta) sunt acelea care înainte de vocala finală a temei au o consoană (alta decât r (rho)).
3. a) 'amaxa(A1)-'amaxhs(A2) (amaxa-amaxes = car), qalassa(A1)-qalasshs(A2) (thalassa-thalasses = mare);
Observații:
De observat deplasarea de accent de pe antepenultima silabă pe penultima, comparând nominativul cu genitivul.
Dacă înaintea lui a (alpha) de la temă se află altceva decât e (epsilon), i (iota), r (rho), acel a (alpha) este scurt/impur.
3. b) alhqeia(A2)-alhqeias(A3) (aletheia-aletheias = adevăr), safeneia(A2)-safeneias(A3) (sapheneia-sapheneias = claritate), pronoia(A1)-pronoias(A2) (pronoia-pronoias = providență);
Observații:
Așadar, aici avem o serie de abstracte.
Acel i (iota) dinaintea lui a (alpha) face parte din diftongul ei/oi (ei/oi).

Desinențele folosite în declinare
singular:
nominativ - zero; genitiv - s (sigma); dativ - (iota subscris); acuzativ - n (nu); vocativ - zero;
plural:
nominativ - i (iota - va rezulta diftongul ai (ai)); genitiv - on (on - rezultă wn (on cu omega), deoarece acel "o" din "on" interacționează cu a (alpha) din temă); dativ - is (is); acuzativ - ns (ns - n (nu) cade, cu lungirea compensatorie a lui a (alpha) din tema, aceasta dacă cel din urmă era scurt)); vocativ - i (iota - rezultă, că la nominativ, diftongul ai (ai) în urma interacțiunii desinenței cu a (alpha) din tema);
dual:
nominativ/acuzativ/vocativ - a (alpha - lung); genitiv/dativ - in (in - rezultă o silabă cu diftongul ai (ai), deci ain (ain)).
Observații:
- la (1.) a (alpha) pur se păstrează peste tot (singular, plural și dual);
- la (2.) acel h (eta) apare doar la singular, la plural avem vocala tematică a (alpha);
- la (3. a)) vocala tematica h (eta) apare doar la genitiv și dativ, în rest avem a (alpha) impur, cu excepția acuzativului plural (acolo e iar lung);
- la (3. b)) avem a (alpha) pur la genitiv și dativ singular, în rest, cu excepția acuzativului plural unde este lung, avem a (alpha) impur;
- la genitiv plural avem accent circumflex pe finală, indiferent de categoria substantivului.

Paradigme
sofia(A2)-sofias(A2) (sophia-sophias = înțelepciune):
singular: N. - sofia(A2) (sophia), G. - sofias(A2) (sophias), D. - sofiai(A2) (sophia), Ac. - sofian(A2) (sophian), V. - sofia(A2) (sophia);
plural: N. - sofiai(A2) (sophiai), G. - sofiwn(C3) (sophion), D. - sofiais(A2) (sophiais), Ac. - sofias(A2) (sophias), V. - sofiai(A2) (sophiai);
dual: N./Ac./V. - sofia(A2) (sophia), G./D. - sofiain(A2) (sophiain).
kefalh(A3)-kefalhs(C3) (kephale-kephales = cap):
singular: N. - kefalh(A3) (kephale), G. - kefalhs(C3) (kephales), D. - kefalhi(C3) (kephale), Ac. - kefalhn(A3) (kephalen), V. - kefalh(A3) (kephale);
plural: N. - kefalai(A3) (kephalai), G. - kefalwn(C3) (kephalon), D. - kefalais(C3) (kephalais), Ac. - kefalas(A3) (kephalas), V. - kefalai(A3) (kephalai);
dual: N./Ac./V. - kefala(A3) (kephala), G./D. - kefalain(C3) (kephalain).
'amaxa(A1)-'amaxhs(A2) ('amaxa-'amaxes = car):
singular: N. - 'amaxa(A1) ('amaxa), G. - 'amaxhs(A2) ('amaxes), D. - 'amaxhi(A2) ('amaxe), Ac. - 'amaxan(A1) ('amaxan), V. - 'amaxa(A1) ('amaxa);
plural: N. - 'amaxai(A1) ('amaxai), G. - 'amaxwn(C3) ('amaxon), D. - 'amaxais(A1) ('amaxais), Ac. - 'amaxas(A2) ('amaxas), V. - 'amaxai(A1) ('amaxai);
dual: N./Ac./V. - 'amaxa(A2) ('amaxa), G./D. - 'amaxain(A2) ('amaxain).
alhqeia(A2)-alhqeias(A3) (aletheia-aletheias = dreptate):
singular: N. - alhqeia(A2) (aletheia), G. - alhqeias(A3) (aletheia), D. - alhqeiai(A3) (aletheia), Ac. - alhqeian(A2) (aletheian), V. - alhqeia(A2) (aletheia);
plural: N. - alhqeiai(A2) (aletheiai), G. - alhqeiwn(A4) (aletheion), D. - alhqeiais(A2) (aletheiais), Ac. - alhqeias(A3) (aletheias), V. - alhqeiai(A2) (aletheiai);
dual: N./Ac./V. - alhqeia(A3) (aletheia), G./D. - alhqeiain(A3) (aletheiain).

Substantive masculine
neania(A3)-neanias(A3) (neania-neanias = tinerețe), nauths(A2)-nautou(C2) (naytes-naytoy = corăbier);

Cazuri speciale
La unele substantive se produce metateza de poziție; astfel la moira(C1) (moira = destin), a (alpha), deși are un r (rho) în față, e totuși scurt, fapt ce rezultă și din accentul circumflex de pe oi (oi); explicația este că initial a fost mor (mor) plus i (iota), deci moria (moria), ulterior producându-se metateza în moira (moira).

Vedeți mai multe detalii despre Limba latină. Morfologia sistematizată

Pagina curentă a fost creată luni, 08 august 2016, 11:00
Ultima actualizare: vineri, 28 aprilie 2017, 18:57
Începând cu 08.08.2016 pagina curentă a avut 11410 vizualizări, 0,14% din total, 4,14 pe zi
Întregul site a avut un total de 8190386 vizualizări, o medie de 2972,92 pe zi
Autor site: Emanuel Boboiu
Salt la începutul conținutului