Substantivul - Declinarea a doua - Greaca veche

Cuprinde substantive masculine, feminine (mai puțin) și neutre. Masculinele și femininele au la nominativ singular terminația os (os), iar neutrele au terminația on (on) - analog cu declinarea a doua latină în .us și .um.

Terminațiile folosite în declinare
La masculine și feminine avem:
singular:
Nominativ - os (os); genitiv - ou (oy - se citește "u"); dativ - wi (omega cu iota subscris); acuzativ - on (on); vocativ - e (epsilon);
plural:
nominativ - oi (oi - diftong scurt); genitiv - wn (on); dativ - ois (ois - tot scurt); acuzativ - ous (oys - se citește "us"); vocativ - oi (oi);
dual:
nominativ/acuzativ/vocativ - w (omega); genitiv/dativ - oin (oin).
Spre deosebire de masculine și feminine, neutrele au la nominativ, acuzativ și vocativ aceeași terminație, respectiv: on (on) la singular și a (alpha) la plural, în restul cazurilor sunt aceleași terminații.
Observații:
1. La acuzativ plural, masculine și feminine, ous (oys) provine din ons (ons), n (nu) cade cu lungirea lui omikron la "o" lung și închis, notat grafic cu diftongul ou (oy).
2. A nu se confunda terminația cu desinența - desinența este un element în sine, iar terminația este rezultatul interacțiunii dintre desinență și tema substantivului.

Exemple de substantive masculine:
lukos(A2)-lukou(C2) (lykos-lykoy = lup), ofqalmos(A3)-ofqalmou(C3) (ophthalmos-ophthalmoy = ochi), kurios(A1)-kuriou(A2) (kyrios-kyrioy = domn, stăpân), aggellos(A1)-aggellou(A2) (aggellos-aggelloy = înger) etc.;
Paradigmă:
aggellos(A1)-aggellou(A2) (aggellos-aggelloy = înger)
singular: N. - aggellos(A1) (aggellos), G. - aggellou(A2) (aggelloy, D. - aggellwi(A2) (aggello), Ac. - aggellon(A1) (aggellon), V. - aggelle(A1) (aggelle);
plural: N. - aggelloi(A1) (aggelloi), G. - aggellwn(A2) (aggello), D. - aggellois(A1) (aggellois), Ac. - aggellous(A2) (aggelloys), V. - aggelloi(A1) (aggelloi);
dual: N./Ac./V. - aggellw(A2) (aggello), G./D. - aggelloin(A2) (aggelloin).

Exemple de substantive feminine:
ampelos(A1)-ampelou(A2) (ampelos-ampeloy = vie), 'odos(A1)-'odou(C2) ('odos-'odoy = cale) etc.;
Notă: Femininele nu se deosebesc de masculine în ceea ce privește flexiunea.
Paradigmă:
ampelos(A1)-ampelou(A2) (ampelos-ampeloy = vie)
singular: N. - ampelos(A1) (ampelos), G. - ampelou(A2) (ampeloy), D. - ampelwi(A2) (ampelo), Ac. - ampelon(A1) (ampelon), V. - ampele(A1);
plural: N. - ampeloi(A1) (ampeloi), G. - ampelwn(A2) (ampelon), D. - ampelois(A1) (ampelois), Ac. - ampelous(A2) (ampeloys), V. - ampeloi(A1) (ampeloi);
dual: N./Ac./V. - ampelw(A2) (ampelo), G./D. - ampeloin (A2) (ampeloin).

Exemple de substantive neutre:
ergon(A1)-ergou(A1) (ergon-ergoy = lucrare), farmakon(A1)-farmakou(A2) (pharmakon-pharmakoy = leac, otravă) etc.;
Paradigmă:
farmakon(A1)-farmakou(A2) (pharmakon-pharmakoy = leac, otravă)
singular: N./Ac./V. - farmakon(A1) (pharmakon), G. - farmakou(A2) (pharmakoy), D. - farmakwi(A2) (pharmako);
plural: N./Ac./V. - farmaka(A1) (pharmaka), G. - farmakwn(A2) (pharmakon), D. - farmakois(A1) (pharmakois);
dual: N./Ac./V. - farmakw(A2) (pharmako), G./D. - farmakoin(A2) (pharmakoin).

Substantivele contrase
Sunt acele substantive care în fața consoanei tematice omikron au în radical încă un omikron. Astfel, avem substantivul: noos(A1) (noos); cei doi omikron contrag, rezultând ou (oy), adică "o" lung și închis, citit "u"; rezultă, deci, nous(C) (noys - cu accent circumflex, e monosilabic, ou (oy) fiind diftong) - nous(C) (noys = intelect). Această contragere se produce în general la nominativ și acuzativ singular: Ac. - noun(C) (noyn), provenit din noon(A1) (noon). La dativ singular, însă, avem nowi(A1) (noo - cu omega și iota subscris).
Substantive contrase apar și la declinarea întâi, de exemplu, gh(C)-ghs(C) (ge-ges - pământ).

Declinarea a doua atică
Substantivele acestei declinări se întâlnesc sporadic și chiar trec la altă declinare. Caracteristica esențială a acestei categorii de substantive este vocala tematică w (omega), în loc de o (omikron).
Exemple:
'o lews(A2) ('o leos - este echivalentul lui laos(A2) (laos = popor)), 'o news(A2) ('o neos - naos (naos = templu));
În decursul flexiunii vocala lungă a temei w (omega) înghite și diftongul ou (oy), și restul vocalelor, iar pe i (iota) îl subscrie. O explicație a acestui w (omega), ca vocală tematică, o constituie metateza de cantitate; astfel, în dialectul ionic, se spune 'o nhos ('o neos), iar în atic, h (eta) da cantitatea sa lui o (omikron), și invers: nhos / news.
Paradigmă:
news(A2)-new(C2) (neos-neo = templu)
singular: N. - 'o news(A2) ('o neos), G. - tou(C) new(C2) (toy neo), D. - twi(C) newi(C2) (to neo), Ac. - ton(A) newn(A2) (ton neon), V. - news(A2) (neos);
plural: N. - 'oi newi(A2) ('oi neo), G. - twn(C) newn(C2) (ton neon), D. - tois(C) newis(C2) (tois neos), Ac. - tous news(A2) (toys neos), V. - newi(A2) (neo);
dual: N./Ac./V. - tw(A) new(A2) (to neo), G./D. - toin(C) newin(C2) (toin neon).
Observații:
1. După cum ați observat, am folosit și articolul hotărât împreună cu substantivele declinării atice.
2. Unde apare iota subscris, un "i" notat mai jos, este vorba doar de o notare grafică, nu se pronunță în vreun fel (de fapt, în mod normal, s-ar pune sub vocală).

Vedeți mai multe detalii despre Limba latină. Morfologia sistematizată

Pagina curentă a fost creată luni, 08 august 2016, 11:00
Ultima actualizare: vineri, 28 aprilie 2017, 19:11
Începând cu 08.08.2016 pagina curentă a avut 7393 vizualizări, 0,09% din total, 2,69 pe zi
Întregul site a avut un total de 8187370 vizualizări, o medie de 2973,98 pe zi
Autor site: Emanuel Boboiu
Salt la începutul conținutului