Logo site. Imaginea unei mâini care ţine un stilou şi textul www.limbalatina.ro

Prepoziția limbii latine

Așa cum o arată și numele (prae-positio = punere înainte), prepoziția este partea de cuvânt care se așează înaintea substantivului. În funcție de cazurile cu care se construiesc, prepozițiile se împart în trei grupe, și anume:
prepoziții cu Acuzativul, cu Ablativul și prepoziții care se construiesc atât cu Acuzativul, cât și cu Ablativul.


1. Prepoziții cu Acuzativul

Sunt cele mai numeroase, și pentru însușirea lor s-a recurs adesea la anumite procedee mnemotehnice.

- ante, apud, ad, adversus = înainte, la, către, împotriva;
- circum, circa, citra, cis = împrejur, de jur împrejur, dincoace, peste;
- erga, contra, inter, extra = față de, împotriva, între, în afara;
- infra, intra, iuxta, ob = sub, înăuntru, lângă, din pricina;
- penes, pone, post, praeter = în putere, în urmă, după, pe lângă;
- prope, propter, per, secundum = aproape, din cauza, prin, după;
- supra, versus, ultra, trans = peste, către, dincolo de, peste.

OBS: Ar fi trebuit inclusă printre prepozițiile cu Acuzativ și usque (= până la), ex. "usque Iovem" (= până la Jupiter, până la Dumnezeu).


2. Prepoziții cu Ablativul

Cer după ele Ablativul, următoarele prepoziții:

- a, ab, absque, abs și de = de, de la, de către, fără, de/din;
- coram, clam, cum, ex și e = înaintea, pe ascuns, cu și din;
- sine, tenus, pro și prae = fără, până la, pentru și înainte.


3. Prepoziții cu Acuzativul și Ablativul

Pot cere atât acuzativul, cât și ablativul, următoarele prepoziții:

- in, sub, subter, super = în, sub, dedesubt, pe/despre.
OBS. la (3.): Aceste prepoziții cer cazul Acuzativ atunci când verbul din propoziție exprimă mișcare, și Ablativul când arată starea pe loc.

Pagina curentă a fost creată luni, 08 august 2016, 11:00
Ultima actualizare: luni, 01 mai 2017, 17:00
Începând cu 08.08.2016 pagina curentă a avut 10305 vizualizări, 0,16% din total, 5,41 pe zi
Întregul site a avut un total de 6353941 vizualizări, o medie de 3333,65 pe zi
Autor site: Emanuel Boboiu
Salt la începutul conținutului

   Valid HTML 5    CSS valid!