Logo site. Imaginea unei mâini care ţine un stilou şi textul www.limbalatina.ro

Valorile cazului acuzativ

  1. Principala funcție a acuzativului este exprimarea complementului direct al verbelor tranzitive: salutem dicimus, te benedicimus, concordiam parat.
    Trebuie să ținem seamă de faptul că unor verbe intranzitive românești le corespund în latină verbe tranzitive: timeo pericula (= mă tem de primejdii), rides mala nostra (= râzi de nenorocirile noastre).
  2. Acuzativul este cazul apoziției unui substantiv în acuzativ: lego Aululariam, comoediam Plauti (= citesc "Aulularia", o comedie a lui Plaut).
  3. Acuzativul poate fi și cazul exclamației: O tempora, o mores (= O, ce timpuri, ce obiceiuri!), O fortunatos agricolas (= O, fericiți agricultori!).
  4. Acuzativul poate exprima complementul de loc când e vorba de ținta unei mișcări (de cele mai multe ori precedat de o prepoziție: in, ad, dar și, mai ales la numele de orașe, fără prepoziție): eo Romam (= merg la Roma), eo domum (= mă duc acasă).
  5. Acuzativul este cazul cerut de numeroase prepoziții (vedeți Prepoziția limbii latine).
  6. Despre acuzativ ca subiect al unor propoziții completive (vedeți Acuzativul cu infinitiv).

Pagina curentă a fost creată luni, 08 august 2016, 11:00
Ultima actualizare: miercuri, 03 mai 2017, 01:42
Începând cu 08.08.2016 pagina curentă a avut 7586 vizualizări, 0,12% din total, 4 pe zi
Întregul site a avut un total de 6322925 vizualizări, o medie de 3333,12 pe zi
Autor site: Emanuel Boboiu
Salt la începutul conținutului

   Valid HTML 5    CSS valid!