Logo site. Imaginea unei mâini care ţine un stilou şi textul www.limbalatina.ro

Valorile cazului genitiv

Precum în limba română genitivul este în primul rând cazul atributului; uneori poate avea și rolul de complement.

I. Cu rol de atribut, genitivul poate exprima:

  1. Posesia, apartenența: castra Porsennae (= tabara lui Porsenna), liber Lucii (= cartea lui Lucius)
  2. Explicația sau definiția: dies victoriae (= ziua victoriei (ziua definită prin victorie)), fons Bandusiae (= izvorul / fântâna B(l)anduziei)
  3. Calitatea și valoarea (sau prețul): vir Romanae constantiae (= bărbat de o statornicie romană), eiusdem farinae (= din aceeași făină (fig. = de aceeași teapă)), liber magni pretii (= o carte de mare preț), annorum CI (= (în vârstă de 101 ani)
  4. întregul din care se ia o parte (genitiv partitiv): pars hominum (= o parte a oamenilor), pars mei (= o parte din mine), optimus civium (= cel mai bun dintre cetățeni)
  5. În cazul genitiv se exprimă al doilea termen al comparației

II. Cu rol de complement, genitivul este folosit după verbele care înseamnă "a-și aminti" (în genitiv se pune lucrul de care îți amintești), "a duce lipsă" ("de ce?"), "a acuza" ("de ce?") etc.: memento mei (= adu-ți aminte de mine), auxilii egere (= a fi lipsit de ajutor), tu eum accusas avaritiae? (= tu îl acuzi de lăcomie?).

Pagina curentă a fost creată luni, 08 august 2016, 11:00
Ultima actualizare: miercuri, 03 mai 2017, 01:48
Începând cu 08.08.2016 pagina curentă a avut 10749 vizualizări, 0,17% din total, 5,67 pe zi
Întregul site a avut un total de 6323271 vizualizări, o medie de 3333,3 pe zi
Autor site: Emanuel Boboiu
Salt la începutul conținutului

   Valid HTML 5    CSS valid!